Politică de confidențialitate

 

PRINCESS ACTIVE COMPANY SRL

Politica de confidentialitate prezentata in aceasta pagina are efecte de la data de 25.05.2018

 

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE PRIVIND MASURILE DE PROTEJARE SI SECURIZARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL CE VIZEAZA PERSOANELE FIZICE

 

In prezenta Politica de Confidentialitate se regasesc informari extinse, clare si cuprinzatoare cu privire la scopul si temeiul legal in care se prelucreaza datele personale, perioada de stocare, masurile de protejare a acestora,  si drepturile de care beneficiaza persoanele vizate.

 

CE SUNT DATELE CU CARACTER PERSONAL SI CUM SUNT COLECTATE ACESTEA DE PRINCESS TRAVEL

Datele cu caracter personal (“Date Personale”) reprezintă orice informație privind o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoana fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi nume, număr de identificare, date de localizare,identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Princess Travel colecteaza date cu caracter personal prin intermediul adresei de email office@princesstravel.ro, sau la sediul agentiei specificat la datele despre operator, ori telefonic la numerele de contact afisat pe site si la descrierea operatorului de date.

 

CINE SUNT PERSOANELE VIZATE?

 1. Oricare client, persoana fizica, care isi exprima acordul explicit de a furniza date cu caracter personal in vederea achizitionarii de servicii turistice vandute de societatea PRINCESS ACTIVE COMPANY S.R.L.
 2. Orice persoana fizica care isi exprima acordul explicit de a furniza date cu caracter personal in vederea angajarii in cadrul societatii PRINCESS ACTIVE COMPANY S.R.L.

 

Aducem la cunostinta ca la baza prezentei Politici de Confidentialitate se afla respectarea integrala a PRINCIPIULUI TRANSPARENTEI, in sensul ca:

 • Prelucrarea datelor cu caracter personal este echitabila si transparenta, si orice informaţii şi comunicări referitoare la scopul utilizarii lor sunt uşor accesibile şi uşor de înţeles fiind folosit un limbaj simplu şi clar.
 • Persoanele vizate sunt informate cu privire la identitatea operatorului si scopul prelucrarii datelor cu caracter personal.
 • Drepturile persoanelor vizate de a li se confirma si comunica datele cu caracter personal care le privesc care sunt prelucrate, sunt publice si usor de inteles si citit, fiind folositi termeni uzuali.
 • Persoanele fizice sunt informate cu privire la riscurile, normele, garanţiile şi drepturile în materie de prelucrare a datelor cu caracter personal şi cu privire la modul în care să îşi exercite drepturile în legătură cu prelucrarea.

INFORMATII PRIVIND OPERATORUL CARE PRELUCREAZA DATE CU CARACTER PERSONAL

Mai jos sunt metodele de contact ale societatii noastre, precum si adresa sediului social la care ne puteti identifica.

Operatorul de prelucare a datelor cu caracter personal este Agentia de turism PRINCESS TRAVEL cu urmatoarele informatii fiscale: PRINCESS ACTIVE COMPANY SRL, cu sediul social in BVD. Mamaia, Nr. 135A-137, ET. 4, CAM 42 SI 43, CLADIREA MILLENIUM BUSINESS CENTER inregistrata la Registrul Comertului CONSTANTA sub nr. J13/2408/2012, cod unic de inregistrare 30871464 email office@princesstravel.ro – email privind solicitari DPO: dpo@princesstravel.ro

Numerele de telefon la care puteti face sesizari: +40752225552 / +4072050018

 

CE DATE CU CARACTER PERSONAL COLECTAM, SCOPUL FOLOSIRII ACESTORA SI DESTINATARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal pe care operatorul Princess Travel le colecteaza si le foloseste sunt exlusiv urmatoarele de mai jos, fara a fi instrainate in terte parti decat cele mentionate mai jos:

 • Newsletter: Colectam adresa dumneavoastra de email, numai cu acordul si consimtamantul explicit pe care ni-l oferiti, in scopul de a va transmite informatii cu privire la ofertele noastre promotionale de vacanta. Adresa de email nu va fi instrainata catre terte parti.
 • Adresa de email pe care o furnizati telefonic sau de pe care ne trimiteti email, solicitari pe chat, formulare de contact, cereri de oferta, sau orice alt mijloc pus la dispozitie prin email. Pe adresa de email pe care o furnizati, cu acordul dumneavoastra, veti primi doar informatii pe care le solicitati, numai din cadrul societatii Princess Active Company SRL. Nu vom folosi adresa de email pentru introducerea in baze de date si nu vom instraina adresa dumneavoastra nimanui. Princess Travel nu foloseste adresa de email pe care o furnizati telefonic pentru inscrierea abuziva la Newsletter.
 • Sistemul de facturare. In conformitate cu reglementarile Codului Fiscal aflat in vigoare, orice cumparator este obligat, legal, ca atunci cand ii sunt vandute servicii printr-o factura sa furnizeze urmatoarele informatii: CNP (cod numeric personal), oras de domiciliu, nume si prenume.
 • Companiile Aeriene. Incepand cu 01.04.2016, orice companie aeriana solicita, in vederea emiterii biletelor, urmatoarele informatii: nume, prenume, gen, data nasterii, nationalitate, tara de rezidenta, tip de document, serie si numar document, tara de nastere, tara de emitere pentru documentul de calatorie, data emiterii documentului de calatorie, data de expirare a documentului de calatorie. Aceasta regula se va aplica atat la grupuri pe zboruri de linie, cat si la zboruri charter.
 • Bilete de tren. Pentru emiterea biletelor de tren in Europa, companiile solicita doar numele si prenumele pasagerului, sau toate informatiile din buletin, precum si adresa de email sau numarul telefon, dupa caz.
 • Asigurari medicale de calatorie. Pentru a beneficia de serviciile medicale pe care le ofera asiguratorii de calatorie, pasagerii sunt obligati sa furnizeze toate informatiile din actul de identitate.
 • Servicii de cazare. Unitatile hoteliere solicita numele si prenumele turistilor care beneficiaza de servicile oferite de acestia.
 • Intrari la obiective turistice si activitati turistice. In scopul achizitionarii unor vacante optionale la destinatie, intrari la obiective turistice, sau alte activitati turistice cum ar fi, spre exemplu, o plimbare cu un ghid local, necesita furnizarea numelor complete ale turistilor.
 • Date financiare. Putem colecta date financiare, cum ar fi contul bancar, sau datele cardului cu care efectuati plati online pe platforma cu care colaboram.
 • Date tehnice. Putem colecta adrese IP, cookie-uri, tipul și versiunea browserului, setarea și locația zonei temporale, tipurile și versiunile de plug-in, sistemul și platforma de operare, precum si alte tehnologii folosite pe dispozitivele pe care le utilizezi pentru a accesa site-ul nostru.

DREPTURILE PERSOANEI FIZICE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL CARE O VIZEAZA

In vederea unei transparante totale si in vederea respectarii Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor), va prezentam mai jos toate drepturile persoanelor vizate.

Persoanele vizate a căror date personale sunt prelucrate de către PRINCESS TRAVEL își pot exercita următoarele drepturi stabilite de Regulament:

 • DREPTUL DE PORTABILITATE A DATELOR LA UN ALT OPERATOR DE DATE

Orice persoana fizica vizata are dreptul de a cere sa se transmita datele la un alt operator sau de a primi datele personale care o privesc si pe care le-a furnizat operatorului PRINCESS ACTIVE COMPANY SRL

Societatea noastra isi asuma sa transmita, la cererea explicita a persoanei fizice, toate datele cu caracter personal pe care le detine despre aceasta, int-un format structurat, utilizat in mod curent, prelucrabil automat si interoperabil, tocmai pentru ca si un alt operator de date sa le poate prelucra ulterior.

Dreptul la portabilitatea datelor este aplicabil numai in masura in care persoana vizata ne-a oferit datele personale pe care le prelucram in baza consimtamantului sau in executarea unui contract.

Nu se va putea exercita dreptul la portabilitatea datelor în cazul in care prelucrarea este necesară în vederea respectării obligatiei legale căreia suntem supusi ca si operatori.

 • Sistemul de facturare – pentru care suntem obligati legal sa furnizam urmatoarele date cu caracter personal: CNP (cod numeric personal); Oras de domiciliu; Judet; Nume si prenume.
 • Companiile aeriene pentru care suntem obligati legal sa furnizam informatii din pasaport sau buletin: data nasterii, data emiterii documentului, data expirarii documentului; seria si numarul documentului

 

 • DREPTUL DE A FI UITAT

Persoana vizata are dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal care o privesc şi „dreptul de a fi uitată”, în cazul în care păstrarea acestor date încalcă prezentul regulament sau dreptul Uniunii sau dreptul intern sub incidenţa căruia intră operatorul. În special, persoanele vizate au dreptul ca datele lor cu caracter personal să fie şterse şi să nu mai fie prelucrate, în cazul în care datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru scopurile în care sunt colectate sau sunt prelucrate, în cazul în care persoanele vizate şi-au retras consimţământul pentru prelucrare sau în cazul în care acestea se opun prelucrării datelor cu caracter personal care le privesc sau în cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal ale acestora nu este conformă cu prezentul regulament.

Cu toate acestea, păstrarea în continuare a datelor cu caracter personal este legală în cazul în care este necesară pentru exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă al operatorului,

 • DREPTUL DE ACCES LA DATELE CU CARACTER PERSONAL COLECTATE

Daca doriti informatii cu privire la datele cu caracter personal colectate, si daca doriti verificarea legalitatii acestor prelucrari, va puteti exercita cu usurinta acest drept, la intervale de timp rezonabile, prin metodele de contact: dpo@princesstravel.ro sau telefonic la +40752225552, sau prin cerere scrisa, datata si stampilata, trimisa la adresa sediului nostru.

 • DREPTUL LA RECTIFICARE A DATELOR PERSONALE INEXACTE SAU COMPLETAREA ACESTORA

Puteti solicita oricand modificarea datelor dumneavoastra cu caracter personal pe care ni le-ati furnizat

 

PERIOADA DE STOCARE SI REVIZUIRE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 • Datele cu caracter personal pe care le stocam sunt adecvate, relevante şi limitate la ceea ce este necesar pentru scopurile în care sunt prelucrate. Va asiguram ca perioada pentru care datele dumneavoastra cu caracter personal sunt stocate este limitată strict la minimum.
 • Datele cu caracter personal sunt pastrate atata timp cat este necesar, insa limitat strict la minimum, in urmatoarele situatii:
 1. In momentul incheierii unui contract vom stoca datele atata timp cat este necesar pentru executarea contractului
 2. In momentul emiterii unei facturi fiscale sau proforme, ori in cazul in care este necesar sa respectam o obligatie legala, vom pastra datele tale atata timp cât este necesar pentru a ne conforma obligațiilor legale
 3. In cazul in care ne trimiti datele tale rezumate strict la email si telefon le vom pastra pana in momentul in care ne vei cere sa ne oprim

SECURITATEA SI CONFIDENTIALITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 • Datele dumneavoastra cu caracter personal sunt prelucrate într-un mod care asigura adecvat securitatea şi confidenţialitatea acestora, si este prevenit accesul neautorizat la acestea precum si utilizarea neaturizata a datelor cu caracter personal.
 • La datele tale cu caracter personal au acces autorizat doar angajatii societatii noastre
 • Datele tale sunt pastrate in calculatoare dotate cu user si parola
 • Accesul la calculatoarele unde sunt stocate date cu caracter personal este securizat de sisteme firewall
 • Sediul unde sunt tinute calculatoarele noastre este supravegheat video si dispune de paza si protectie la intrarea in unitate.

CONSECINTELE IN CAZUL UNUI REFUZ DE A FURNIZA OPERATORULUI DATELE CU CARACTER PERSONAL SOLICITATE

In situatia in care nu ne veti trimite datele cu caracter personal solicitate, vom considera aceasta un refuz explicit al dumneavoastra, ceea ce duce la urmatoarele consecinte:

 • Imposibilitatea emiterii urmatoarelor servicii: facturi proforme si fiscale, contractul cu turistul, bon de comanda, bilete de avion, servicii de cazare, bilete de tren, servicii de transfer, asigurari medicale de calatorie, intrari la obiective turistice, servicii de croaziere, sau orice alte servicii legate strict de turism precum si imposibilitatea de a beneficia de servicii turistice.

 CONSIMTAMANTUL PERSOANEI VIZATE PENTRU OPERATIUNEA DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prin transmiterea datelor dumneavoastra cu caracter personal, telefonic sau pe email, vom considera aceasta consimtamantul dumneavoastra explicit de a va utiliza si prelucra datele, si ati luat la cunostinta prezentul regulament, publicat in intregime pe www.princesstravel.ro la sectiunea Politica de Confidentialitate.